DLA MEDIÓW

Dla Mediów

Zasady przydzielania akredytacji:

 1. Akredytacje dziennikarskie przyznajemy mediom zapowiadającym i jednocześnie biorącym udział w promocji konkretnego wydarzenia organizowanego przez Redakcję Artystyczną Live Concert.
 2. Promocja wydarzenia wiąże się z:
  − w przypadku gazet: m.in. jedna zapowiedź ze zdjęciem
  − w przypadku portali internetowych: banner na stronie głównej i/lub widoczna informacja o wydarzeniu
  − w przypadku radia: zapowiedzi redakcyjne
 3. Wnioski o przyznanie akredytacji należy zgłaszać mailowo na adres: biuro@liveconcert.pl w temacie wpisując: “Prośba o akredytację” + nazwa wydarzenia, którego ma dotyczyć akredytacja.
 4. We wniosku o przyznanie akredytacji należy podać:
  − imię i nazwisko
  − rodzaj akredytacji (press, foto) oraz media jakie się reprezentuje (nazwa, adres)
  − email oraz telefon kontaktowy
 5. Termin nadsyłania wniosków mija 5 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia.
 6. Wydawanie akredytacji rozpoczyna się w dniu imprezy na godzinę przed wydarzeniem i trwa przez 45min. Po tym czasie akredytacje tracą ważność i nie będą wydawane.
 7. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego jak i zasady poruszania się po obiekcie przekazane zostaną osobom akredytowanym najpóźniej w dniu koncertu.
 8. Redakcja Artystyczna Live Concert zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
Przewiń na górę